Sütterlin

Odmianą kurrenty jest pismo Sütterlina (niem. Sütterlinschrift lub krótko Sütterlin) – pismo stworzone do początkowej nauki pisania w szkołach niemieckich, nazwane od nazwiska jego twórcy Ludwiga Sütterlina. Czasem tą nazwą określa się wszelkiego rodzaju typy pisma gotyckiego. Błąd wywodzi się z tego, że osoby pobierające nauki w przedwojennej szkole niemieckiej na terenie Prus, czyli – w przypadku terenów dzisiejszej Polski – na Śląsku, w Wielkopolsce, Pomorzu, Warmii i Mazurach uczyły się właśnie pisać Sütterlinem.
Więcej zob. Wikipedia, Pismo Sütterlina