Skróty litera Z

 • Z. – 1. Zahl – liczba; 2. Zeile – wiersz, linijka (w tekście); 3. Zins – czynsz
 • z. A. – zu (zum) Anfang – na początek, na początku
 • z. B. – zum Beispiel – na przykład
 • z. Begl. – zur Beglaubigung – do uwierzytelnienia
 • z. d. A. – zu den Akten – do akt; polecenie przekazania pisma do akt sprawy (do registratury)
 • z. E., z. ex. – zum Exempel – na przykład
 • z. H., z. Hd. – zu Händen – do rąk; doręczenie do rąk własnych
 • z. R. – zur Rückgabe – do zwrotu
 • z. Reg. – zur Registratur – do registratury; przekazanie sprawy do registratury
 • z. T. – zum Teil – częściowo
 • z. übers. – zu übersenden – do przesłania
 • z. V. – zur Verfügung – do dyspozycji (przekazane do rozstrzygnięcia merytorycznego), do zadekretowania
 • z. v., z. vm. – zu vermerken – do zanotowania, do adnotacji
 • z. Z., z. Zt. – zur Zeit – obecnie, teraz
 • zahlr. – zahlreich – liczny
 • Ztg. – Zeitung – gazeta, czasopismo
 • Ztr. – Zentner – cetnar; 51,45 kg (Prusy)
 • Ztschr. – Zeitschrift – czasopismo
 • zugl. – zugleich – zarazem, łącznie, jednocześnie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *