Zleć usługę transliteracji lub tłumaczenia

Jak zlecić odczytanie lub tłumaczenie tekstu?

Proszę przesłać skany/zdjęcia tekstu do tłumaczenia lub transliteracji (odczytania) na adres kurrenta@gmail.com. Pliki należy przesyłać jako graficzne (np. jpg, png). Proszę unikać formatu pdf. W szczególności proszę unikać wklejania skanów do Worda.

W mailu proszę określić wymagania, tj. tłumaczenie z transliteracją do współczesnego alfabetu lub sama transliteracja, albo samo tłumaczenie.

Na podstawie tych danych określam koszt i termin wykonania i przesyłam do akceptacji.

Po zaakceptowaniu warunków, wykonuję usługę i przesyłam gotowy tekst.

Zapłata następuje przelewem po otrzymaniu tekstu. W przypadku większych zleceń należy wpłacić zaliczkę.

 W razie pytań, proszę o kontakt.