Zleć usługę transliteracji lub tłumaczenia

Jak zlecić odczytanie lub tłumaczenie tekstu?

alfabety fraktura

  1. Proszę przesłać skany/zdjęcia tekstu do tłumaczenia lub transliteracji (odczytania) na adres kurrenta@gmail.com. Pliki należy przesyłać jako graficzne (np. jpg, png). Proszę unikać formatu pdf. W szczególności proszę unikać wklejania skanów do Worda
  2. W mailu proszę określić wymagania, tj. tłumaczenie z transliteracją do współczesnego alfabetu lub sama transliteracja, albo samo tłumaczenie
  3. Na podstawie tych danych określam koszt i termin wykonania i przesyłam do akceptacji
  4. Po zaakceptowaniu warunków, wykonuję usługę i przesyłam gotowy tekst wraz z rachunkiem
  5. Zapłata następuje przelewem po otrzymaniu tekstu. W przypadku większych zleceń należy wpłacić zaliczkę
rozwój pisma

W razie pytań, proszę o kontakt.