Litera U

  • uffintlich, offentlich – publicznie; w dokumencie średniowiecznym forma:ogłaszam publicznie
  • umb, umbe – za, w zamian za
  • Urbarium – urbariusz; księga zawierająca spis majątku właściciela ziemskiego oraz powinności poddanych
  • Urbar – urbariusz
  • Urliste – wykaz wszystkich zamieszkałych na terenie gminy (lub odpowiadającego okręgu) osób, które mogą zostać powołane do godności ławnika, sporządzany corocznie przez sołtysa (lub odpowiadającego mu naczelnika); także – Grundliste

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *