Litera T

 • tabellarius – posłaniec, listonosz
 • tabelnarius – karczmarz
 • taberna – buda
 • tabernalis arrendator – arendarz karczmy; dzierżawca karczmy
 • tabularium – archiwum
 • talemetarius – piekarz
 • tector – dekarz; spotykane jako tynkarz
 • tectum – pogrzebać
 • tegularius – dachówkarz, ceglarz; wytwórca dachówek
 • Teilungsmasse – masa działu (w sprawach spadkowych)
 • Teilungsplan – plan podziału; w przypadku nieruchomości – stanowi podstawę podziału zysków z licytacji
 • tenutarius – dzierżawca
 • Testamentvollstreckerzeugnis – poświadczenie ustanowienia wykonawcy testamentu
 • testimonium – zaświadczenie,metryka, świadectwo
 • testis – świadek
 • textor – tkacz, sukiennik
 • thesaurarius – skarbnik, podskarbi
 • tibialius – pończosznik
 • tinctor – farbiarz
 • Tischler- und Gläser-Innung – cech stolarzy i szklarzy
 • tivunus – ciwun, włodarz
 • tomeator, tomio – tokarz
 • tonarius – bednarz
 • tonsor – rytownik; także – fryzjer, golibroda
 • Töpfer-Innung – cech garncarzy
 • torarius – pielegniarz
 • toreutes – grawer
 • torifex – płatnerz
 • tormentarius – ludwisarz
 • tornator – tokarz
 • tortor – kat
 • transfuga – zbieg
 • tribunus – wojski
 • tritor – młocarz
 • trucidatio – zabijanie, mordowanie
 • Tuchmacher-Innung – cech sukienników
 • tugentsam – zdolny, zdatny; (gut) dobry, dobrze; porządny, czcigodny; np. Edlen Tugentsamen; dziś tüchtig
 • tumulatus – pogrzebany
 • tumulus – grób
 • tunnarius – bednarz
 • tussis – kaszel
 • tutor – opiekun
 • tyropola – handlarz sera

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *