Litera O

 • Obentürer – handlarz kamieniami szlachetnymi i towarami luksusowymi
 • Ober Amt, Oberamtsregierung – Urząd Zwierzchni (także – Nadurząd, Nadrejencja), powołany w 1629 r. jako centralny organ administracyjny na Śląsku, podległy bezpośrednio cesarzowi; w ostatniej ćwierci XVII w. utarła się forma Oberamtsregierung
 • Ober Amts Collegium – Kolegium Urzędu Zwierzchniego (zob. Ober Amt)
 • Ober-Hauptamann – starosta generalny w Urzędzie Zwierzchnim (Oberamt)
 • Oberfeldwebel – szef kompanii
 • Oberhelfer – duchowny, archidiakon
 • Oberlandeshauptmann – starosta generalny
 • Oberpostschaffner – wyższy stopniem pracownik poczty
 • Obertribunalsrat – wyższy radca trybunału (potocznie – sąd, czasem sąd specjalny
 • Obesser, Obmesser – sadownik, handlarz owocami
 • Oblat – dziecko przeznaczone przez rodziców do stanu duchownego (do zakonu)
 • obligo – zastawić
 • obmortuarium – dziedzina bez spadkobiercy
 • Obristen Perckmeister – szef (kierownik) kopalni
 • obscenus – nieprzyzwoity
 • obsequa – służąca
 • obsterix, obstetrix – położna, akuszerka
 • Obstler – handlarz owocami
 • Occlist – okulista
 • Ochsenweber – tkacz ciężkiego sukna
 • October – październik
 • Odium – nienawiść
 • oeconomus – ekonom
 • oenopola – sprzedawca win
 • Ofener – 1. zdun; 2. piekarz
 • öffentlicher Agent – radca prawny z ograniczonymi uprawnieniami (pozycja pomiędzy notariuszem a adwokatem)
 • officialis – oficjalista – urzędnik dworku szlacheckiego, magnackiego
 • Ohlenmacher – garncarz
 • olarius – garncarz
 • Oldbuter – fuszer, partacz
 • Oldkitter – fuszer, partacz
 • olearius – olejarz
 • olim – niegdyś żyjący, zmarły
 • Olmacher – olejarz
 • omissio – zaniechanie, zaniedbanie,
 • omni modo – wszelkimi sposobami
 • operarius, operator – wyrobnik – pracownik najemny, najemnik
 • Operist – śpiewak operowy
 • opifex – rzemieślnik
 • opilio – owczarz
 • opilionis – pasterz owiec
 • oppidanus – mieszczanin, obywatel
 • orator – mówca, rzecznik
 • Ordonnanz – ordynans
 • organariusorganiseda – organista
 • Orgeler – budowniczy organ
 • orphanus – sierota bez ojca
 • Ortschmied – wytwarzał narzędzia, szczególnie szydła szewskie
 • osculum – pocałunek
 • ostiarius – strażnik przy bramie, klucznik
 • ovilionis – owczarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *