Liczebniki łacińskie w datacji

porządkowe – stosowane w datacji
1 I prima
2 II secunda
3 III tertia
4 IV quarta
5 V quinta
6 VI sexta
7 VII septima
8 VIII octava
9 IX nona
10 X decima
11 XI undecima
12 XII duodecima
13 XIII tertia decima
14 XIV quarta decima
15 XV quinta decima
16 XVI sexta decima
17 XVII septima decima
18 XVIII duodevicesima
19 XIX undevicesima
20 XX vicesima
21 XXI vicesima prima
22 XXII vicesima altera
28 XXVIII duodetricesima
29 XXIX undetricesima
30 XXX tricesima
40 XL quadragesima
50 L quinquagesima
60 LX sexagesima
70 LXX septuagesima
80 LXXX octogesima
90 XC nonagesima
100 C centesima
200 CC ducentensima
300 CCC trecentensima
400 CCCC quadringentensima (forma występująca w datacji, prawidłowa: CD)
500 D quingentensima
600 DC sescentensima
700 DCC septingentensima
800 DCCC octingentensima
900 DCCCC nongentensima (matematycznie prawidłowa: CM)
1000 M millesimo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *