Format papieru

Najstarsze formaty arkuszy były zbliżone do wymiarów sita czerpaka i osiągały zwykle wymiary ok. 40 x 50 cm. Arkusz taki był następnie składany wpół, tworząc 2 karty (4 strony). Jeśli karta nie była zaginana, ale zapisana od razu na całej powierzchni, nazywamy to sposobem dokumentowym (Patentweise).

Folium (Folio) – arkusz jednokrotnie złożony (na 2 części), o wymiarach ok. 30-35 cm wys. i 20×23 cm szer. Występował w dwóch dodatkowych wariantach: duże folium (Großfolio) – ok. 36 cm wys. i folium imperialne (Imperialfolio) – ponad 36 cm. wys.

Kwarta (Quart) – arkusz złożony na 4 części, ok. 15-17 cm wys. i 20-23 cm szer., czyli połowa folium. Tutaj – „kurialny”, „ceremonialny” folio-format znajdował zastosowanie w reskryptach i raportach, zaś „racjonalny” oraz „poufny” w rozkazach gabinetowych (Kabinetts-Ordre).

W 1922 r. Niemiecki Instytut Normalizacyjny stworzył normę DIN 476, którą stosuje się dziś prawie na całym świecie (z wyjątkiem USA, Kanada, Meksyku i Japonii), znana – także w Polsce – jako ISO 216 (najbardziej popularny – A4).

nazwa

skrót

liczba cięć

liczba stron

Folio fo/f 1 2
Quarto 4to 2 4
Sexto 6to/6mo 3 6
Octavo 8vo 3 8
Duodecimo 12mo 4 12
Sextodecimo 16mo 4 16

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *