Definicja aktoznawstwa

Niemieckie aktoznawstwo (także – nauka o aktach; Aktenkunde, Aktenlehre) jest częścią nauk pomocniczych historii, na którą – ze zrozumiałych względów – kładzie się o wiele większy nacisk niż na dyplomatykę (tj. naukę o dokumencie średniowiecznym).

kurrenta kancelryjna

Dziedzina ta zajmuje się formami i procesem powstania późnośredniowiecznych i nowożytnych akt, koncentrując się na pismach urzędowych (wytworzonych przez władze publiczne).

Przejęła ona niektóre metody stosowane w dyplomatyce, a jej ojcem uznawany jest Heinrich Otto Meisner, autor książki o tym właśnie tytule (Aktenkunde. Ein Handbuch für Archivbenutzer mit besonderer Berücksichtigung Brandenburg-Preußens, Berlin 1935).

Generalnie aktoznawstwo można podzielić na trzy gałęzie:

  • analityka
  • genetyka
  • systematyka.

Aktoznawstwo analityczne zajmuje się formą zewnętrzną i wewnętrzną akt. W przypadku badań nad formą zewnetrzną, istotne są: zastosowany papier, formy zamknięcia pisma, materiał i narzędzia pisarskie. Z kolei forma wewnętrzna – to ogólnie ujmując struktura pisma.

Genetyka bada przede wszystkim proces powstania akt w urzędzie, co przekładając na strone praktyki sprowadza się do odszyfrowania (kolejności i autorstwa) powstania wszelkich adnotacji na piśmie.

Wreszcie systematyka aktoznawstwa to inaczej typologia akt według określonych wytycznych.

Więcej na ten temat zob. Aktenkunde (Wikipedia).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *