Słownik skrótów

7 wpisów

Niemieckie i łacińskie skróty i skrótowce spotykane w aktach i dokumentach archiwalnych