Przykłady

2 wpisy

Przykłady transliteracji i tłumaczeń dawnych tekstów w języku niemieckim, drukowanych i rękopiśmiennych