Dawne liczby

3 wpisy

Liczebniki rzymskie w datacji, skróty, dawne miary powierzchni, wagi i długości