Aktoznawstwo

9 wpisów

Dziedzina ta zajmuje się formami i procesem powstania późnośredniowiecznych i nowożytnych akt, koncentrując się na pismach urzędowych (wytworzonych przez władze publiczne)