Akt urodzenia (1918 r.)

Skan oryginału

AP w Kaliszu, zespół nr 706 USC Kotlin, sygn. 266

Transliteracja

10

A.

Nr. 10

Kotlin am 2. Februar 1918.

Vor dem unterzeichneten Standesbeamten erschien heute, der Persönlichkeit

nach

bekannt,

der Ansiedler Rudolf Meyer,

wohnhaft ich Wilscha,

/-/ Religion, und zeigte an, daß von der

Wilhelmine Bartsch, geborenen Meyer,

Ehefrau des Hilfsschaffners Karl Bartsch,

beide evangelischer Religion,

wohnhaft bei ihrem Ehemanne,

zu Wilscha, in der Wohnung ihres Ehemannes,

am einunddreißigsten Januar des Jahres

tausend neunhundert achtzehn mittags

um zwölf Uhr ein Knabe

geboren worden sei und das Kind die Vornamen

Friedrich Wilhelm

erhalten habe. Der Anzeigende erklärte, daß er

von der Niederkunft der Wilhelmine Bartsch

aus eigener Wissenschaft unterrichtet sei.

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben

Rudolf Meyer

Der Standesbeamte

Jaczak

 

Tłumaczenie

10 [numeracja stron księgi]

A [księgi urodzeń miały oznaczenie A, księgi małżeństw – B, księgi zgonów – C]

Nr 10 [numer kolejny aktu w danym roku]

Kotlin dnia 2. lutego 1918 r.

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego zjawił się dzisiaj, znany osobiście [urzędnikowi] osadnik Rudolf Meyer, zamieszkały w Wilczej i oświadczył, że przez Wilhelminę Bartsch z domu Meyer żonę pomocnika konduktora Karla Bartscha, obydwoje wyznania ewangelickiego, zamieszkałą ze swoim mężem w Wilczej, w mieszkaniu jej męża dnia 31 stycznia 1918 roku w południe o godzinie dwunastej, urodzony został chłopiec i dziecko to otrzymało imiona Friedrich Wilhelm.

Zgłaszający oświadczył, że o rozwiązaniu Wilhelminy Bartsch sprawozdaje z własnej wiedzy.

Przeczytano, zatwierdzono i podpisano

Rudolf Meyer

Urzędnik stanu cywilnego

Jaczak

anmerkungen fragment tekstu oryginalnego

Druk (fraktura)

Tekst oryginalny Transliteracja (odczytanie) Anmerkungenüberdie Archive, den Archivar, und dessenArbeiten Wenn Archive die Verhältnisse sind, inwelchen die öffentliche Urkunden, undPapiere eines Staats, […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *