Jeżeli masz:

  • stary dokument, kronikę lub list pisany gotykiem, po niemiecku,
  • kopie niemieckich dokumentów z archiwum,
  • odpisy aktów urodzenia, ślubu lub zgonu z przedwojennego niemieckiego Standesamtu, lub metryk kościelnych,

i nie wiesz, jak to odczytać, jak przetłumaczyć. Albo jesteś ciekaw, co kryje dawny dokument, pismo, lub fragment napisu…

Jesteś we właściwym miejscu. Po co się męczyć nie mając pewności, czy udało się prawidłowo odczytać oraz przetłumaczyć (niektóre słowa zmieniły swoje znaczenie). W ciągu kilku dni można mieć wszystko odczytane, przetłumaczone oraz wyjaśnione.


Oferuję usługi w zakresie:

  • odczytania (transliteracji) i tłumaczenia gotyckich i postgotyckich form (tzw. neogotyk) tekstów niemieckich, drukowanych i rękopiśmiennych (fraktura, szwabacha, kurrenta, Sütterlin i inne),
  • tłumaczenia na język polski z dokumentów, książek, rejestrów stanu cywilnego, ksiąg wieczystych (Grundbuch), innych materiałów archiwalnych w języku niemieckim,
  • streszczeń tekstów niemieckich (rękopisy archiwalne, artykuły drukowane, fragmenty książek) o tematyce historycznej, jako pomoc w kwerendzie naukowej (zbieraniu materiałów do pracy pisemnej).

Polecam usługi każdemu: studentom, uczniom, genealogom, hobbystom, badaczom historii regionalnej, profesjonalnym historykom oraz wszystkim, którym czas jest cenny, a troska o precyzję odczytu wielka.

Uwaga! Nie wykonuję tłumaczeń przysięgłych.

Ile to kosztuje? Zobacz – Cennik
Jak zlecić tłumaczenie lub odczytanie? Zobacz – Procedura
Chcesz o coś zapytać? Zobacz – Kontakt